in

Cyfarfod Llawn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 04.07.18Y Cyfarfod Llawn yw cyfarfod o’r Cynulliad cyfan, a gynhelir yn Siambr drafod y Senedd. Y Llywydd sy’n cadeirio’r Cyfarfod Llawn a dyma’r prif fforwm i Aelodau’r Cynulliad gyflawni eu rôl fel cynrychiolwyr sydd wedi’u hethol yn ddemocrataidd.
Cynhelir y Cyfarfod Llawn ddwywaith yr wythnos ar ddydd Mawrth a dydd Mercher ac mae’n agored i’r cyhoedd neu ar gael i wylio yn fyw, neu ar alw yma ar YouTube neu ar wefan Senedd TV.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Written by lena

Foodie, Performer, Water Protector, Avid Baker, Syndicate Aggregator. I probably still live in my mom's basement.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

National Assembly for Wales Plenary 04.07.18

Rife Frequency For Cure Cataract